PPL di M2TV Pontianak, Belajar Media yang Sesungguhnya

Setelah sekian lama menimba ilmu di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam…

Read more »